Rekabet Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile anlaşma imzaladı

Rekabet Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasında iş birliği ve bilgi paylaşımı protokolü imzalandığı açıklandı.

Konuyla ilgili “Veriye dayalı teknolojiler ile dijital ekonomiyi destekleyen çok sayıda ve çeşitte ürün/hizmet gelişmektedir. Ancak büyük veri teknolojileri ile kişisel verilerin giderek artan bir şekilde işlenmesi, rekabetin ve kişisel verilerin korunması bakımından önemli endişeler uyandırabilmektedir. Zira teşebbüslerin stratejileri hem kişisel verilerin gizliliğine hem de etkin rekabetin tesisine halel getirecek şekilde kurgulanabilmekte ve/veya uygulamaya geçirilebilmektedir. Aynı anda hem rekabet hukuku hem de veri koruma hukuku uygulamasına tesir eden bu ilişki, ilgili otoriteler arasındaki iş birliğini kaçınılmaz hale getirmiştir. Açıklanan gerekçelerden hareketle, aktif ve etkin bir düzenleyici ortamın sağlanabilmesi amacıyla, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile Rekabet Kurumu arasında İş Birliği ve Bilgi Paylaşımı Protokolü imzalanmıştır.” şeklinde açıklama yapıldı.

Açıklamanın devamında “Söz konusu Protokol kapsamında iki otorite tarafından somut olarak; (i) İki otoritenin de görev alanına giren gelişmekte olan ve hızlı ve etkin müdahale edilmemesi halinde telafi edilemez zararlara yol açabilecek nitelikteki alanlarda ortak çalışmalar yürütmek, (ii) Özellikle dijital pazarlarda kişisel verilerin ve rekabetin korunması bakımından kullanıcılar nezdinde farkındalığı artırmak ve her iki hukuk alanını da ilgilendiren uygulamalar bakımından teşebbüslere ortak mesaj iletmek amacıyla her iki kurumun iş birliğiyle raporlar yayımlamak, (iii) Kişisel Verileri Koruma Kurumunun gelenekselleşmiş “Çarşamba Seminerleri” ve/veya Rekabet Kurumunun “Perşembe Konferansları” kapsamında ortak sunum ve tartışma programları düzenlemek, (iv) İlgili otoritelerin görev alanlarına ilişkin uzmanlık bilgisini ve tecrübelerini birbirleriyle paylaştığı eğitimler düzenlemek, (v) İlgili otoritelerin düzenlediği ve/veya katıldığı ulusal ve/veya uluslararası etkinliklerde ortak konuları istişare etmek, otoritelerin kendi alanlarına giren konularda bu etkinliklere destek vermek gibi aktif iş birliğine yönelik çalışmalara başvurulması hususunda anlaşılmıştır. Protokol ve yukarıda aktarılan çalışmalarla, sektörde etkin rekabetin tesis edilmesi ve tüketicilerin kişisel verileri üzerindeki kontrolünün güçlendirilmesi hedeflenmektedir.” denildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x