Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın “Memur-Sen Tez Ödülleri” töreninde konuştu Açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Üniversitelerle işbirliği anlaşması yaparak, akademik bilgiyle sendikal birikimi harmanlayarak daha yeni yolculuklara, yeni heyecanlara, yeni seferlere, yeni zaferlere vesile kılmak istiyoruz.” dedi.

Yalçın, kamu görevlileri sendikacılığı ve çalışma hayatıyla ilgili akademik çalışmaları teşvik etmek amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Memur-Sen Tez Ödülleri” kapsamında genel merkezde gerçekleştirilen törene katıldı.

Programın Türkiye’de kamu görevlileri sendikacılığına ciddi katkıları olacağını belirten Yalçın, çalışmaya emek verenlere teşekkür etti.

Kamu görevlileri alanının, işçi sendikacılığı alanı gibi tarihsel geçmiş itibarıyla çok eski bir örgütlenme alanı olmadığına işaret eden Yalçın, Türkiye’de memurların sendikalaşma oranının yüzde 74 seviyesine geldiğini söyledi.

Kamu görevlileri sendikacılığı alanında akademiyle yapılacak çalışmaların son derece önemli olduğunu dile getiren Yalçın, bu kapsamda sadece çalışma hayatıyla ilgili değil farklı konularda da üniversitelerle çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Yalçın, “Üniversitelerle işbirliği anlaşması yaparak, akademik bilgiyle sendikal birikimi harmanlayarak daha yeni yolculuklara, yeni heyecanlara, yeni seferlere, yeni zaferlere vesile kılmak istiyoruz. Daha kaliteli kamu hizmeti, daha nitelikli sendikal faaliyetler, daha güçlü memur ve Türkiye yolculuğu için bunu son derece önemli görüyoruz.” diye konuştu.

Memur-Sen olarak bu çerçevede yaptıkları çalışmalardan birinin de “Memur-Sen Tez Ödülleri” olduğunu kaydeden Yalçın, bu program vesilesiyle işçi ve memur sendikacılığını bilen yeni kimliklerin ortaya çıkmasını istediklerini aktardı.

“Türkiye, Avrupa yükseköğretim alanının en önde gelen ülkesi konumunda”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Metin Topcuoğlu ise Türkiye’de 208 yükseköğretim kurumu, 8 milyonun üzerinde öğrenci, 180 binin üzerinde öğretim elemanı ve yaklaşık 216 bin 800 idari personelin bulunduğunu, bu sayede Türkiye’nin Avrupa yükseköğretim alanının en önde gelen ülkesi konumunda olduğunu bildirdi.

Yükseköğretim için Türkiye’yi tercih eden uluslararası öğrencilerin sayısının son 20 yılda büyük artış gösterdiğine dikkati çeken Topcuoğlu, 198 ülkeden gelen 300 bini aşkın uluslararası öğrenciyle Türkiye’nin dünyada en çok uluslararası öğrenci kabul eden ilk 10 ülke arasında olduğunu kaydetti.

Topcuoğlu, “Yükseköğretim Kurulu, dün olduğu gibi bugün de kalite odaklı, akademik performansa dayalı yönetim anlayışını benimseyen, çeşitliliği ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan gücü profiliyle üniversite sektör işbirliği modellerini destekleyen, ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara duyarlı, yenilikçi ve rekabetçi bir yüksek öğretim sistemi inşa etme çabası içindedir.” dedi.

Yükseköğretim kurumlarının misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma kapsamında genel olarak 3 hedef grupta teşvik edildiğini ve desteklendiğini anlatan Topcuoğlu, dünya akademik başarı sıralamalarında ilk 500’de Türkiye’den 3 üniversitenin yer aldığını, bunu 2028’de 10’a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Üniversitelerin fiziksel altyapıları ve sahip oldukları insan kaynağıyla 5 yıl içerisinde bu hedefin çok daha üzerine çıkma potansiyeline sahip olduğunu, güncel gelişmelerin bu hedefin yakın olduğunu gösterdiğini dile getiren Topcuoğlu, şunları kaydetti:

“Akademik saygınlık, öğrenci-öğretim üyesi oranı, makale, uluslararası öğrenci sayısı gibi kriterlere göre yapılan değerlendirmelerde, bilinen bir uluslararası sıralama kuruluşunun listesinde ülkemizdeki 3 üniversite ilk 400 bandında, 5 üniversitemiz ise 800 bandında yer almıştır. Bir başka sıralama kuruluşunun bu yıl başlattığı ve Avrupa’da 42 ülkedeki 688 üniversite içinde en iyi üniversitelerin sıralandığı dünya üniversite sıralaması Avrupa 2024 listesinde 5 üniversitemiz ilk 200’e, 14 üniversitemiz ise ilk 500’e girmiştir. Akademik saygınlık, çalışan saygınlığı, makale başına düşen atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, uluslararası araştırma, iletişim ağı, istihdam edilebilirlik, öğretim üyesi-öğrenci oranı, uluslararası değişim öğrencisi oranı gibi alanlarda yapılan değerlendirmeye, Türkiye 72 üniversitesiyle dahil edilmiştir. Ülkemiz bu sayıyla, Birleşik Krallık’tan sonra en fazla üniversiteyle temsil edilen ikinci ülke olmuştur.”

Memur-Sen Tez Ödülleri Yarışmasına katılan ve ödül kazanan adayları tebrik eden Topcuoğlu, programda düzenlenen panelin verimli sonuçlara vesile olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından “Kamu Görevlileri Sendikacılığı ve Akademi İşbirliği” konulu panele geçildi.

Panelde, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Panelin ardından, tezlerin sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Doktora dalında birincilik ödülünü “Sosyal Ağlar ve Örgütsel Güç Mesafesi: Öğretim Elemanları Üzerine Bir Karma Yöntem Araştırması” başlıklı teziyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Dr. Yasemin Yeşilbaş Özenç, ikincilik ödülünü “Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları ile İşten Ayrılma Niyeti Algıları Arasındaki İlişki: Öznel İyi Oluşun Arabuluculuk Rolü” başlıklı teziyle Bolu İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Dr. Ahmet Kılıç, üçüncülük ödülünü ise “Kamu Politikalarına Davranışsal Yaklaşım: Davranışsal Kamu Politikası Özelinde Bir Uygulama” başlıklı teziyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Dr. Avni Akın Ürünal aldı.

Bu daldaki Mehmet Akif İnan Özel Ödülüne, “Hastanelerde Yüksek Performanslı İş Sistemlerinin Hasta ve Çalışan Güvenliğine Etkisi” başlıklı teziyle Marmara Üniversitesi öğrencisi Dr. Aysun Danayiyen layık görüldü.

Yüksek lisans dalında ikincilik ödülü “İstihdam Edilebilirlikte Soft Becerilerin Önemi: Antalya Örneği” başlıklı tezle Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Büşra Yılmaz, üçüncülük ödülü “Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye, Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Yabancılaşma Düzeylerinin Belirlenmesi (Sandıklı ilçesi Örneklemi)” başlıklı teziyle Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencisi Uğur Çetinkaya’nın oldu.

Bu daldaki Mehmet Akif İnan Özel Ödülünü, “Acil Servis ve Yoğun Bakım Hemşirelerinin Çalışma Ortamlarının Hasta Güvenliği Tutumuna Etkisi” başlıklı teziyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencisi Emre Dokgöz aldı.

Yüksek lisans dalında Memur-Sen Takdir Ödüllerine ise “Sosyal Denge Sözleşmesinin Sendika Üyesi Belediye Çalışanı Kamu Görevlileri Üzerindeki Etkisi: Pursaklar Belediyesi Örneği” başlıklı teziyle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencisi ve Memur-Sen Toplu Sözleşme Koordinatörü Raşit Eğin ile “Örgütsel Demokrasi ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Etik Liderliğin Düzenleyici Etkisi” başlıklı teziyle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencisi Zekeriya Yazıcı layık görüldü.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x